СЕРВИС ТЕЛЕФОНА

Прича о старцу и мобилним телефонима