Покажи ми Бога

Један богаташ дође код мудраца и рече му:
– Даћу ти хиљаду златника ако ми покажеш гдје је Бог!