ОТАЏБИНИ

Ноћ тамна-Ветар фијуче.Сат тихо откуцава.Тишина гробна…Само мајка,Испуњена зебњом бића свог,Дрхтавом руком држи и гледа,Слику сина јединог. Кроз ноћ ледена киша … Више